Подпомагат с евросредства предприятия в България и Сърбия

Подпомагат с евросредства предприятия в България и Сърбия Снимка: mrrb.bg

От 2021 г. подпомагат с безвъзмездни европейски средства микро, малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия

Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съвместна трансгранична програма в програмния период 2021 - 2027 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството.

Общата сума ще стане ясна след одобрение на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури.

Очаква се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона и да подкрепи създаването и запазването на работни места. Решението бе одобрено в рамките на заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021 - 2027 г. 

Онлайн срещата бе председателствана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Михаило Дашич, помощник-министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.

На заседанието бяха одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата, която включва още две стратегически направления. Най-голям ресурс в размер на 55% от нейния бюджет ще бъде заделен за инструмента за интегрирано териториално развитие в трансграничния район в съответствие със стратегическите цели на Териториалния дневен ред на ЕС 2030. Това ще даде възможност за интегрирани междусекторни проекти, които имат за цел да стимулират икономическото развитие в региона и да насърчават партньорствата между властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за местните нужди.

Заместник-министър Николова посочи, че натрупаният опит и готовността на двете страни да поддържат и развиват възможности за партньорство от двете страни на границата ще ни помогнат да разработим още по-добра програма за периода 2021 - 2027 г., която да донесе икономически тласък на трансграничната територия. 

„Уверена съм, че с тези решение ще подпомогнем повишаването на стандарта на живот на хората в района и ще стимулираме социално-икономическото развитие на трансграничния регион през новия програмен период“, заяви Деница Николова.

В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. стана ясно, че тя се изпълнява успешно. Към днешна дата е договорен 100% от бюджета от 68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени почти 40 млн. лв., което е почти 60% от него. 

„Въпреки трудностите, свързани с пандемията COVID, програмата доказа, че е надежден партньор и осигури непрекъснат процес по разплащания към бенефициенти. Можем да се гордеем с постигнатите значителни резултати.Уверена съм, че тези положителни резултати и многобройните успешни истории ни дават увереността да продължим усилията си през новия програмен период“, коментира заместник-министър Николова.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: