БНБ удължи срока на кредитната ваканция до 31 март 2021 година

БНБ удължи срока на кредитната ваканция до 31 март 2021 година Снимка: pixabay.com

В срок от 10 работни дни банките трябва да представят планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти, възползвали се от мораториума след неговото изтичане.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете на мораториума върху плащанията. Това се очакваше, след като на 2 декември Европейският надзор (ЕБО) публикува насоки за удължаване на мораториума до 31 март 2021 г. 

Промените са свързани с:

  • удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.
  • удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.
  • удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца
  • въвеждане на изискване задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване
  • въвеждане на възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца

Управителният съвет на БНБ  прие също решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на ЕБО – EBA/GL/2020/15.

БНБ ще продължи ежемесечно да публикува агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: