Швейцарска асоциация изследва възможността за застраховане от пандемичен риск

Швейцарска асоциация изследва възможността за застраховане от пандемичен риск Снимка: pixabay.com/bg

Според ново проучване, публикувано от женевска асоциация в сътрудничество с Университета в Санкт Гален, рисковете за здравето и живота при пандемия, подобна на COVID-19, не създават сериозни проблеми за застраховането.

Изследването обаче установи, че застрахователните P&C компании не разполагат с достатъчно капацитет, за да покрият прогнозираните глобални производствени загуби в размер над $4 трилиона за 2020 г. За сравнение, те събират $1,6 трилиона под формата на годишни премии и $30 млрд. по полиците за прекъсване на бизнеса.

Проучването, наречено „Изследване на възможностите за застраховане на риска от пандемия", е основано на способността на застрахователите да поемат рискове във връзка с пандемии на фона на широка обществена дискусия: как да се справят със сериозните финансови последици от COVID-19.

„Когато епидемията от COVID-19 избухна, застрахователите бързо започнаха да оказват помощ на своите клиенти - например чрез намаляване на застрахователните премии - да защитават своите служители и да взаимодействат с правителствата. Те незабавно изплащат всички законни искове, ако рискът от пандемия се покрива", казва изпълнителинят директор на Женевската асоциация Джад Арис.

Въпреки това изследването на Асоциацията показва, че пандемията разкрива сериозен пропуск в защитата в областта на риска за непрекъснатостта на бизнеса.

„Трябва да намерим устойчиви решения, които да позволят да се използва потенциалният принос на отрасъла при запазване на неговата платежоспособност и жизнеспособност", каза Арис.

Според водещия автор на доклада и ръководител на отдела за изследване и прогнозиране на Женевската асоциация д-р Кая-Уве Шанц, застрахователните компании оказват значителна подкрепа на хората в областта на здравето и живота по време на COVID-19.

„Но комерсиалните загуби, причинени от пандемията, не съответстват на основните общоприети критерии за застраховка. За разлика от такива рискове като природните бедствия, те се случват в световен мащаб и не се поддават на диверсификация.

Правителствата и застрахователите спешно трябва да определят правилните форми на партньорство, за да се подготвят за екстремни рискове от рода на пандемиите и да реагират на тях. Изследването на Женевската асоциация ще подкрепи това начинание", допълни той.