КЗК глоби „Кауфланд" с 343 хил. лв. за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

КЗК глоби „Кауфланд" с 343 хил. лв. за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Снимка: www.kaufland.bg

Това е втората преписка по един и същ казус от един и същ молител. Санкцията е по-виска, след като ВАС е върнал първото решение на регулатора. През 2016 г. КЗК наложи санкция от 157 981 лв.

Преписката е по искане на производителя на алкохол „Кети-94“ ООД – Пловдив.

Сумата е 7% от нетните приходи на търговската верига от продажбата на продуктите през 2019 г., предмет на нарушението. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

След подробни анализи на пазара КЗК заключава, че при формиране на ценовата си политика веригата се съобразява единствено със собствения си стопански интерес. Фирма „Кети-94“ е зависима в значителна степен от „Кауфланд България ЕООД енд КО" КД при доставка на спиртни напитки в ниския ценови сегмент. Фирмата прави по-голяма част от оборота си основно чрез магазините на „Кауфланд", но приходите не покриват разходите за производство и реализация и „Кети-94“ генерира загуба от тази дейност.

Антимонополният орган обобщава, че е налице „икономическа зависимост на „Кети-94“ от „Кауфланд“ на пазара на доставка на спиртни напитки в ниския ценови сегмент“, и приема, че след юли 2015 г. търговецът следва в отношенията си с производителя определен „модел на поведение, който е резултат от по-силната позиция на веригата в конкретното правоотношение и който противоречи на добросъвестната търговска практика“.

Във връзка с преписката Комисията е извършила анализ на пазара на доставка на спиртни напитки в ниския ценови сегмент, разпространявани от конкурентните на „Кауфланд" търговски вериги, и на обичайната търговска практика в тях, съгласно указанията на ВАС.

Още по темата във

facebook