Производство и доставки на енергийни продукти за декември 2021 г. по данни на НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти за декември 2021 г. по данни на НСИ Снимка: pixabay.com

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. производството на електроенергия нараства, а производството на нефтопродукти постепенно се възстановява

Производство на енергийни продукти 

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нараства производството на електроенергия - с 13,5% до 5 013 ГВтч. 

Производството на нефтопродукти постепенно се възстановява след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации, но все още запазва ниски нива в сравнение с обичайните:

 • пропан-бутанови смеси - 1 хил. т;
 • безоловен бензин - 51 хил. т;
 • дизелово гориво - 172 хил. т.

Производството на твърди горива и природен газ остава без изменение.

През декември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • твърди горива - с 46,7%;
 • електроенергия - с 28,9%.

Намалява производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 80,0%;
 • безоловен бензин - с 43,3%;
 • дизелово гориво - с 11,8%;
 • природен газ - с 50,0%.

 

Доставки на енергийни продукти

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 0,6% до 3 334 хил. т;
 • дизелово гориво - с 30,6% до 209 хил. т;
 • природен газ - с 30,0% до 368 млн. куб. м;
 • електроенергия - с 16,8% до 3 384 ГВтч.

     Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 5,0% до 38 хил. т;
 • безоловен бензин - с 44,7% до 26 хил. т.

 

През декември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 44,3%;
 • пропан-бутанови смеси - с 18,8%;
 • дизелово гориво - с 14,8%;
 • електроенергия - с 0,2%.

Намаляват доставките на:

 • безоловен бензин - с 16,1%;
 • природен газ - с 4,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: