През месец май намалява производството и доставката на твърди горива

През месец май намалява производството и доставката на твърди горива Снимка: pikist.com

Производство и доставки на енергийни продукти през май 2023 година

През март 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 28.8%. 

През март 2023 г. спрямо предходния месец се наблюдава нарастване само при доставките на природен газ - с 0,4%. Най-голям спад е регистриран при доставките на твърди горива - с 29,7%.

Производство на енергийни продукти 

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. не се наблюдава нарастване при нито един от енергийните продукти.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 28,8% до 1 981 хил. т;
 • дизелово гориво - с 15,9% до 191 хил. т;
 • електрическа енергия - с 9,9% до 3 705 ГВтч;
 • безоловен бензин - с 5,2% до 110 хил. тона.

Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година не се наблюдава нарастване при нито един от енергийните продукти.

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • твърди горива - с 44,7%;
 • дизелово гориво с - 34,8%;
 • безоловен бензин - с 32,1%;
 • пропан-бутанови смеси - с 28,6%;
 • електрическа енергия - с 28,0%.

 

Доставки на енергийни продукти

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. нарастват доставките на природен газ - с 0,4% до 259 млн. куб. м.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 29,7% до 1 818 хил. т;
 • дизелово гориво - със 17,6% до 164 хил. т;
 • безоловен бензин - с 12,8% до 34 хил. т;
 • електрическа енергия - с 4,5% до 3 040 ГВтч;
 • пропан-бутанови смеси - с 2,3% до 43 хил.

 

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 34,4%.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 50,2%;
 • дизелово гориво - с 37,2%;
 • безоловен бензин - с 35.8%;
 • природен газ - с 26,0%;
 • електрическа енергия - с 10,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: