Производството на енергийни продукти у нас е най-високо при твърдите горива

Производството на енергийни продукти у нас е най-високо при твърдите горива Снимка: wikipedia.org

НСИ публикува данни за производството и доставката на енергийни продукти за декември 2023 г.

През декември 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 22,1%. Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 25,0%.

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 25,7%. Най-голямо намаление е регистрирано при автомобилния бензин - с 22,4%. 

Производство на енергийни продукти 

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нараства производството на:

 • твърди горива - с 22,1% до 2 147 хил. т;
 • електрическа енергия - с 21,2% до 3 772 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 6,2% до 276 хил. т.

Намалява производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 25,0% до 3 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 9,3% до 137 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на дизелово гориво - с 12,2%.

Намалява производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 50,0%;
 • твърди горива - с 34,6%;
 • електрическа енергия - с 13,9%;
 • автомобилен бензин - с 12,2%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нарастват доставките на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 25,7% до 44 хил. т;
 • електрическа енергия - с 18,3% до 3 399 ГВтч;
 • твърди горива - с 16,5% до 2249 хил. т;
 • природен газ - с 12,3% до 292 млн. куб. м.

 

Намаляват доставките на:

 • автомобилен бензин - с 22,4% до 38 хил. т;
 • дизелово гориво - с 19,7% до 191 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • природен газ - с 4,3%;
 • електрическа енергия - с 4,0%.

 

Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 30,6%;
 • пропан-бутанови смеси - с 20,0%.
 • дизелово гориво - с 19,7%;
 • автомобилен бензин - с 13,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: