Колко е населението на България към 7 септември 2021 г.: окончателни данни на НСИ

Колко е населението на България към 7 септември 2021 г.: окончателни данни на НСИ Снимка: vokrugsveta.ru

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България

Преброявания се правят на всеки десет години, за да се предостави детайлна картина на населението и условията, при които то живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

        Фиг. 1. Население по години на преброяванията

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11,5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0,7 през периода 2001 - 2011 г. на 1,2 през периода 2011 - 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73,3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26,7% от населението на страната.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил. (14.2%).

            Фиг. 2. Относителен дял на населението в градовете и селата по години на преброявания

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34,5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица.

Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил - съответно 69, 64 и 11. 

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 2 561.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: