Колко са обитаваните жилища в България

Колко са обитаваните жилища в България Снимка: НСИ

И какви са условията за живеене в тях

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 2 603 713 обитавани жилища, показват данните на Националния статистически институт. От тях 2 582 899 (99,2%) са в жилищна сграда, 16 113 (0,6%) са в студентско/работническо общежитие, 1 898 (0,1%) се намират в нежилищни сгради, 1 178 са колективни, 1 309 са примитивни и 316 са подвижни.

Фиг. 1. Обитавани жилища при преброяваниятапрез 2011 и 2021 година

Основната част от жилищата (95,3%) се обитават от едно домакинство, в 3,8% живеят по две домакинства ив 0,8% от всички жилища живеят по три и повече домакинства.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно обитавано жилище, е 2,5. За сравнение, през 2011 г. тя е била 2,8 лица. В градовете в едно жилище живеят средно 2,4 лица, а в селата -2,5 лица.

Най-населени са жилищата в областите Пловдив и Благоевград - по 2,8 лица средно на едно обитавано жилище. Най-слабо населени са жилищата в област Габрово - 2,2 лица.

Благоустроеността на жилищата е важна предпоставка за подобряване на условията на живот на населението. От всички обитавани жилища 98,7%са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99,5%, а в селата - 96,5%. Без източник на вода са 0,2% от жилищата в градовете и 0,7%в селата.

По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 94,8% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е 27,7%. Основният вид канализация в селата е попивната яма - 37,3% от обитаваните жилища. Без канализация са 1,8% от обитаваните жилища в селата и 0,3% - в градовете. 

Баня вътре в жилището имат 93,1% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 1,9%, извън сградата - 2,8%, а 2,2% от жилищата нямат баня. В градовете - 97,3% от обитаваните жилища имат баня вътре в жилището, а в селата този процент е 81,0%. В градовете без баня са 0,8% от обитаваните жилища, а в селата - 6,3%.

Тоалетна вътре в жилището имат 88,5% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 3,0%, извън сградата -7,9%, а 0,7% нямат тоалетна. В градовете - 96,3% от обитаваните жилища имат тоалетна вътре в жилището, а в селата този процент е 65,6%. В градовете без тоалетна са 0,4% от обитаваните жилища, а в селата - 1,5%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: