Орнитолози изясниха как сухоземните птици пресичат океаните без почивка

Орнитолози изясниха как сухоземните птици пресичат океаните без почивка

Оказва се, че птиците обмислят маршрута си разумно и внимателно

Учени от Института за поведение на животните "Макс Планк" откриха как големите сухопътни птици прелитат стотици километра над океана без прекъсване и почивка. Статия за това, с наименование „Proceedings of the Royal Society" е публикувана научното списание Biological Sciences.

Сухоземните птици, за разлика от водоплаващите, не могат да кацат за почивка във водата и затова са принудени да прекосяват моретата и океаните без междинни спирки за отдих. Затова сред наблюдателите на птиците дълго време съществуваше убеждението, че те прелитат над водни препятствия само в тесни места, където разстоянието от бряг до бряг не надвишава 100 километра. Откакто обаче орнитолозите започнаха да използват миниатюрни GPS сигнализатори се оказа, че това не е така, но все още си остава загадка как птиците имат достатъчно енергия за дългия полет.

В ново проучване учени, ръководени от Елхам Нурани, използват набор от данни за миграционните маршрути на няколко вида птици. Орнитолозите  анализират общо 112 прелитания на морета, осъществени в продължение на девет години.

Данните са съпоставени с метеорологичните наблюдения и картата на въздушните потоци. Оказа се, че птиците не просто летят до целта си по права линия в случайно време, а обмислят маршрута си разумно. Ключова роля за тях играе наличието на попътен вятър, но това не е всичко.

Колкото по-силно температурата на морето надвишава температурата на въздуха, толкова по-мощни са образуващите се възходящи въздушни потоци. Именно с тях се оказа, че е свързан изборът на маршрут, доколкото издигаищят се въздух позволява на птиците по-малко да махат с криле и да летят без значителни разходи на енергия.

Още по темата във

facebook