В Плевен затегнаха антиковидните мерки

В Плевен затегнаха антиковидните мерки Снимка: Община Плевен

Кметът на Плевен Георг Спартански е издал специална заповед, според която се въвеждат редица ограничения в общината

В заповедта пише :

1. Провеждането на присъствени групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

4. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство), се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

5. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.

6. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси и уелнес центрове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

7. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  на територията на Община Плевен се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. 
Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

8. Дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите да се осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки – спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията.

Заповедта е в сила до 31.08.2021 г. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: