Нова фотоволтаична електроцентрала заработи в Русе

Нова фотоволтаична електроцентрала заработи в Русе Снимка: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Още една фотоволтаична електроцентрала беше пусната в експлоатация със сътрудничеството на експерти от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, съобщиха от дружеството.

Слънчевите модули, общо 615 на брой, бяха монтирани върху покривната конструкция на производствената база на фирма МТМ ООД.

Успоредно с инсталираните панели е изградена и система за мониторинг, благодарение на която собственикът на централата ще има достъп до детайлна информация за нейното функциониране, производството на енергия и разпределянето й за необходимата консумация на обекта.

Пиковата мощност на ФЕЦ МТМ е близо 200 kWp, а генерираната електроенергия е предназначена за покриване на част от собственото електропотребление на фирмата, като излишното произведено количество ще бъде пуснато за продажба в мрежата.