200 млн. лв. ще е финансовата инжекция за българските фирми за ВЕИ системи

200 млн. лв. ще е финансовата инжекция за българските фирми за ВЕИ системи Снимка: pikist.com

Предприятията могат да получат между 75 000 лв. и 1 млн. лв.

200 млн. лв. ще е финансовата инжекция за български компании по линия на  Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане за фотоволтаични системи с капацитет до 1 MW в комбинация със съоръжения за съхранение (батерии).

Това стана ясно от експерта в отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Росен Драганов в поредния епизод на Подкаста за иновации и растеж на Министерството на иновациите и растежа. Финансирането на ниво предприятие е в размер от 75 000 лв. до 1 млн. лв. Съфинансирането е до 50% от общата инвестиция, като този процент на финансиране зависи от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието“, обясни Драганов. 

От мярката могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори. Предприятията ще могат да инвестират единствено в нови фотоволтаични системи за производство на енергия от слънцегреенето.

„Според предварителния ни анализ приблизително 97% от компаниите се интересуват именно от такива възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Средногодишната произвеждана енергия от фотоволтаици надхвърля 1300 KWh. Ветрогенераторите и съоръженията за затопляне на вода показват по-слаби резултати и са по-малко търсени и ефективни. Затова насочваме финансирането в тази посока“, подчерта експертът. 

Според него фундамент на процедурата са батериите за съхранение на електроенергия, които ще позволят на фирмите да използват излишъка, когато има повече смени на работа или пиково потребление. Този излишък обаче няма да може да се продава. „Батериите дават гъвкавост, ще позволят да се използват по-рационално ресурсите и чувствително да се намалят производствените разходи. Всички изследвания показват, че фотоволтаичните системи не замърсяват околната среда. Тоест, с инвестициите в тях дружествата ще станат по-екологични. Ползи от процедурата ще има и за климата, тъй като ще намалее производството на ток в конвенционалните електроцентрали и въгледобивните централи“, обясни още Росен Драганов.  

Акцент се постави на идейния или технически/работен проект, който следва да е изготвен от лицензиран правоспособен проектант и приложен към предложението. След като бъдат одобрени, компаниите ще трябва да докажат, че са собственици на сградите или имотите, в които ще изграждат фотоволтаичните системи с батерии, както и да представят документи за въвеждане в експлоатация. Всички изисквания спрямо потенциалните кандидати ще бъдат представени в предстояща информационна кампания.

Фирмите вече могат да кандидатстват за подкрепа по процедурата като срокът е три месеца, а документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t) до 16,30 ч. на 15 май 2023 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: