Десетокласниците са по-добри по български език, отколкото по математика

Десетокласниците са по-добри по български език, отколкото по математика

МОН обяви резултатите от външното оценяване на учениците в десети клас

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от външното оценяване на десетокласниците. Оказа се, че учениците са се представили по-добре на изпита по български език и литература (БЕЛ), отколкото на този по математика.  

Средният резултат по БЕЛ е 22,50 точки от максимум 50 (45%). Успехът по математика е по-нисък – средно 13,84 (27,68%). Девет ученици имат нула точки и по двата предмета. Само трима ученици имат 48 от 50 възможни точки на изпита по български език и литература, а деветдесет и шест работи са оценени с нула точки. С максимален брой точки по математика са 29 десетокласници, 285 не са решили правилно нито една задача. 

Като цяло десетокласниците лесно извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат проблем при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор. 86% от учениците знаят речниковото значение на думите. Близо 2/3 от тях са показали, че могат да формулират един или два кратки контрааргумента по дадено твърдение. Много от десетокласниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от посочения изучаван художествен текст. 18% от тях не са се справили със задачата за редактиране.  

Училищата с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове – София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе. Сред регионите с най-високи резултати и по двата предмета се нареждат София, Смолян, Варна, а на опашката остава Разград. Прави впечатление силното представяне по математика на десетокласниците от Ямбол и от Кърджали, които обаче по български език и литература са показали значително по-ниски резултати в сравнение с учениците от останалите региони. 

На национално външно оценяване по български език и литература се явиха 48 809 десетокласници, а по математика – 48 334. 

Данните от националното външно оценяване в десети клас ще бъдат част от подготвяния анализ на средното образование. Служебният екип на МОН ще предложи конкретни промени при тези изпити за следващата година. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: