Десетокласниците са по-добри по български език, отколкото по математика

Десетокласниците са по-добри по български език, отколкото по математика

МОН обяви резултатите от външното оценяване на учениците в десети клас

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от външното оценяване на десетокласниците. Оказа се, че учениците са се представили по-добре на изпита по български език и литература (БЕЛ), отколкото на този по математика.  

Средният резултат по БЕЛ е 22,50 точки от максимум 50 (45%). Успехът по математика е по-нисък – средно 13,84 (27,68%). Девет ученици имат нула точки и по двата предмета. Само трима ученици имат 48 от 50 възможни точки на изпита по български език и литература, а деветдесет и шест работи са оценени с нула точки. С максимален брой точки по математика са 29 десетокласници, 285 не са решили правилно нито една задача. 

Като цяло десетокласниците лесно извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат проблем при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор. 86% от учениците знаят речниковото значение на думите. Близо 2/3 от тях са показали, че могат да формулират един или два кратки контрааргумента по дадено твърдение. Много от десетокласниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от посочения изучаван художествен текст. 18% от тях не са се справили със задачата за редактиране.  

Училищата с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове – София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе. Сред регионите с най-високи резултати и по двата предмета се нареждат София, Смолян, Варна, а на опашката остава Разград. Прави впечатление силното представяне по математика на десетокласниците от Ямбол и от Кърджали, които обаче по български език и литература са показали значително по-ниски резултати в сравнение с учениците от останалите региони. 

На национално външно оценяване по български език и литература се явиха 48 809 десетокласници, а по математика – 48 334. 

Данните от националното външно оценяване в десети клас ще бъдат част от подготвяния анализ на средното образование. Служебният екип на МОН ще предложи конкретни промени при тези изпити за следващата година. 

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: