Д. Радев: Мерките оказаха положителен ефект върху икономиката

Д. Радев: Мерките оказаха положителен ефект върху икономиката Снимка: Boryana Katsarova за Financial Times

Димитър Радев, управител на Българската народна банка, в интервю за списание The Banker

Една година след началото на пандемията макроикономическите прогнози все още са свързани с висока степен на несигурност. Това заяви Димитър Радев, управител на Българската народна банка, в интервю за списание The Banker.  

„Институционалните дефицити, неблагоприятните демографски тенденции, включително застаряване на населението, свиване на работната сила и недостиг на професионални умения са сред областите, предизвикващи най-сериозна загриженост“, отбеляза още гуверньорът на БНБ. Радев се надява, че тази година ще видим повратната точка в установяването на стабилна траектория на икономическо възстановяване в Европа, включително и на българската икономика.  

Мерките оказаха положителен ефект върху икономиката и в контекста на разумното поведение на самите банки, както и на фискалните и други подкрепящи мерки на правителството - потвърди Радев. - Българските банки влязоха в пандемията със стабилни капиталови и ликвидни позиции. Мерките на БНБ за повишаване устойчивостта на сектора бяха превантивни, насочени към допълнително повишаване на способността на банките за покриване на загуби, в случай че рисковете, свързани с пандемията, се материализират“, добави той, като уточни, че поради значително по-високите разходи за обезценка, генерираната от банковия сектор печалба през 2020 г. е намаляла почти наполовина спрямо предходната година. 

„Както банките, така и надзорните органи придобиха знания и опит в справянето с безпрецедентните предизвикателства, произтичащи от пандемията. Един от уроците е, че докато коронавирусът присъства в живота ни, заедно с ограничителните мерки, засягащи икономиката, трябва да продължаваме да следим за навременното признаване на кредитните рискове от банките", подчерта Радев.  

Управителят на БНБ потвърди целта пред страната ни да приеме еврото през януари 2024 г., като заяви, че тя е амбициозна, но постижима, и отдавна е стратегическа за страната. Той увери, че дори и преди реалното преминаване към еврото, самият процес на напредък до момента има положителни ефекти за България, които се демонстрират от процеса на присъединяване към валутния механизъм ERM II и към Банковия съюз на ЕС през миналата година. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: