УниКредит с печалба от 0,9 млрд. евро за първото тримесечие

УниКредит с печалба от 0,9 млрд. евро за първото тримесечие Снимка: Bulbank

Положително влияние върху печалбата оказаха и намалените разходи за риск

Към края на март 2021 г. УниКредит реализира основна нетна печалба в размер на 0,9 млрд. евро. Това се случва благодарение на възстановяването на приходите, въпреки че бизнес активността през периода продължи да бъде негативно засегната от здравната криза и съответните ограничения, свързани с нея, съобщават от институцията. 

Положително влияние върху печалбата оказаха също така и намалените разходи за риск, положително повлияни от сезонността и възстановяване на отписани активи като резултат от предприетите от УниКредит консервативни мерки през 2020 г. в резултат на очакванията за влошаване на икономическата обстановка. През т.г. се очаква основните разходи за риск да бъдат под 60 базисни точки.

През първото тримесечие УниКредит е реализирала приходи в размер на 4,7 млрд. евро благодарение на възстановяването на приходите от търговия на финансовите пазари, компенсирайки свиването на лихвените приходи. Групата отчита ръст и при генерирането на такси и комисиони, свързани с инвестиции, което е знак за добрата международна мрежа на УниКредит.

Продължаващият фокус на групата върху ефективността и дисциплината на разходите доведоха до постигането на най-ниското за десетилетие ниво на коефициента разходи/приходи – 51,5%. Това се дължи в голяма степен и на намаляване на разходите за недвижими имоти и бизнес пътувания.  

„Силна нетна печалба, движена от забележимо увеличение на приходите от такси и комисиони и приходите от търговия на финансовите пазари, сезонно ниска цена на риска, подкрепена от възстановяване на отписани активи и продължаваща дисциплина на разходите - всички те компенсират намалените нетни приходи от лихви. Поздравявам целия екип за упоритата работа и решителност, довели до този положителен резултат“, коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: