Земеделските стопани получиха 480 млн. лева за зелени директни плащания

Земеделските стопани получиха 480 млн. лева за зелени директни плащания Снимка: pixabay

Ставката за подпомагане за Кампания 2020 е увеличена с 11,15 лв. в сравнение с предходната година

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за 2020 г. по Схемата за т.нар. зелени директни плащания. Тя касае селскостопанските практики, които оказват благоприятен ефект върху климата и околната среда.

Общо 54 650 земеделски стопани получиха помощ по тази мярка, като следва да се отбележи, че ставката бе увеличена със Заповед № РД 09-411 от 21.04.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и вече е в размер на 133,82 лв. за един хектар. 

Подпомагането се определя на база установената допустима площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

При неспазване на зелените изисквания обаче според Делегирания регламент (ЕС) № 640/2014 на ЕК се предвиждат административни санкции за наддеклариране.

Фермерите са длъжни да спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, във всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане. Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Земеделските стопани, които са попаднали в извадката за риск анализ във връзка с изискването на чл. 12 ал. 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, ще получат полагащото им се подпомагане след финализирането на всички проверки на място и след извършването на съответните калкулации.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: