Заявления за „Застраховане на реколтата” ще се приемат от 17 май

Заявления за „Застраховане на реколтата” ще се приемат от 17 май Снимка: pixabay

Земеделските стопани могат да кандидатстват за застраховане на реколтата от винено грозде

От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.

Помощта е предназначена за застраховане на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Преди подаването на документите се изисква производителите вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

Финансовата помощ представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида на сключената застраховка. До 80% от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 70% ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители, и загуби, причинени от пандемии при хората. Също до 70% ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Образци на необходимите документи за кандидатстване са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Документите ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на телефон: 02/81 87 513, 02/8187 514 или 02/8187 534. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: