Бизнес лидерите са предпазливо оптимистични за бъдещето

Бизнес лидерите са предпазливо оптимистични за бъдещето Снимка: PwC

Пандемии и здравни кризи, киберзаплахи и липса на ключови умения са основни препятствия за икономиката, според проучване на PwC

Българските бизнес лидери са предпазливо оптимистични за сериозен икономически растеж през тази година. 58% от водещите мениджъри прогнозират, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца. 

Това показват резултатите от Годишното глобално проучване на Прайсуотърхаус Купърс (PwC) сред представителите на бизнеса у нас, част от 24-ото ежегодно глобално проучване на PwC. Резултатите от проучването „PwC CEO Survey” бяха представени ексклузивно с участието на ключови бизнес лидери.

68% от българските шефове на компании очакват ръст на приходите си, но едва 45% прогнозират ръст на рентабилността. В световен мащаб съответните резултати са 74% и 65%. 

Проявеният оптимизъм е закономерен, имайки предвид ваксините и икономическите мерки срещу COVID-19. Те дават надежда на бизнеса за бъдещо възстановяване“, коментира Албена Маркова, съдружник Консултантски услуги, PwC Югоизточна Европа.

Планове за насърчаване на растежа

В топ 3 плановете за насърчаване на растежа българските участници включват:

  • търсене на оперативна ефективност (76%),
  • органичен растеж (65%),
  • пускане на нов продукт или услуга на пазара (51%).

Подобна стратегия за търсене на растеж по-скоро чрез вътрешен ресурс, отколкото във външната среда чрез нови сделки или пазари, може да е правилният подход в кризисна среда, тъй като е ниско рисковa, но може да доведе и до пропуснати възможности в период на възстановяване.

В същото време плановете на бизнес лидерите у нас за сътрудничество със стартъпи са се увеличили (21% тази година срещу 16% за предишната), макар и незначително. Това е в синхрон с ускорената дигитализация на бизнеса и обществото, която се наблюдава през бурната 2020 г.

Здравни кризи, ключови умения и киберзаплахи 

Пандемиите и здравните кризи (58%), наличието на ключови умения (51%) и киберзаплахите (47%) са основните притеснения за българските бизнес лидери. За пръв път в топ 10 заплахи за растеж влиза и разпространението на дезинформация (32%).

Без изненада пандемиите и здравните кризи оглавяват заплахите за растеж както по целия свят, така и у нас. 50% от българските бизнес лидери заявяват, че ще ги вземат предвид при съставянето на своите стратегии за рискове.

Обнадеждаващо е, че нивото на загриженост за изменението на климата за българските бизнес лидери нараства - от 10% през миналата година до 35% през 2021 г., което е по-високо в сравнение с резултатите в световен мащаб и ЦИЕ. 

Въпреки това обаче, изглежда, не се наблюдават достатъчно конкретни действия в тази посока. 60% от изпълнителните директори по света не са включили подобни дейности в стратегическите си планове за управление на риска. В България процентът е 69%.

Що се отнася до икономическите мерки за възстановяване от COVID-19 и за осигуряване на устойчив растеж, българските бизнес лидери са най-скептични относно това как правителството ще балансира краткосрочните икономически нужди с дългосрочните екологични нужди. 59% от участниците в проучването смятат, че е малко вероятно да бъде постигнат баланс, в сравнение с 35% в световен мащаб.

Планове за инвестиции

Плановете за инвестиции са отговор на основните идентифицирани рискове и опасения. Над половината от българските бизнес лидери (51%) заявяват, че през следващите 3 години ще инвестират значително в дигитална трансформация. 29% планират инвестиции, свързани с киберсигурност и поверителност на данните. 

Работна сила

46% от българските участници в проучването споделят, че през 2020 г. са запазили броя на служителите си, а само 24% са го намалили (най-ниският резултат в сравнение с останалите страни). 40% от българските бизнес лидери планират да увеличат броя на персонала си през следващите 12 месеца, а 59% - през следващите 3 години.

Устойчивост и околна среда, социална политика и управление (ESG)

Инициативите за устойчивост и околна среда, социална политика и управление (ESG) набират скорост в световен мащаб. 36% от българските бизнес лидери (спрямо 28% в световен мащаб) споделят, че планират да направят промени в основната цел на организациите си, за да отразят по-добре ролята, която играят в обществото.

Българските изпълнителни директори смятат постигането на образована и адаптивна работна сила като споделено усилие между бизнеса и държавата. Същевременно виждат по-ясно изразена роля на бизнеса, когато става въпрос за осигуряване на здравето и благосъстоянието на работната сила – 63%. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: