Kандидатстването за „Хуманно отношение към животните” започва от 8 април

Kандидатстването за „Хуманно отношение към животните” започва от 8 април Снимка: pixabay

Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по местонахождение на животновъдния обект

От 8 април до 14 май 2021 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Фермерите трябва предварително да си запазят час за подаване на документите по телефон или имейл в съответните областни дирекции.

Земеделските стопани, поели през 2017 г. петгодишен ангажимент, могат да увеличат броя на одобрените за подпомагане животни с първото заявление, както и да заявят нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Кандидатстващите за първи път не поемат многогодишен ангажимент.

Стопаните предварително следва да актуализират данните за мястото на отглеждане на животните и за капацитета на обекта в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП).

Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за което се прилагат копия на удостоверенията. Съответно за временните животновъдни обекти в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ трябва да бъде посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение.

За телета/малачета се предоставят и кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно.

При актуализация на данните или заявяване на нови животновъдни обекти, кандидатите предоставят предварително издадено от БАБХ становище за доказване на наличие на осигурена достатъчна свободна площ в животновъдния обект. 

Допълнителна информация и образци на необходимите документи за участие са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: