Нови субсидии се предвиждат за пчеларите след 2022 г.

Нови субсидии се предвиждат за пчеларите след 2022 г. Снимка: pixabay

За първи път сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023 – 2027).

Нови субсидии се предвиждат за пчеларите през новия програмен период след 2022 г. Това стана ясно по време на онлайн среща на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план.

Пчеларите, практикуващи подвижно пчеларство, ще получават подкрепа по направлението „Ангажименти за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000“. Предвижда се мярката да засегне сезонното преместване на пчелни семейства с минимален престой от 3 седмици. На едно местоположение ще може да се разполагат до 50 пчелни семейства.

Второто направление „Опазване на пчелни семейства“ ще включва две поддейности:

•   засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000 и планински райони;
•  опазване на пчелни семейства в зони извън тях. 

Общият брой пчелни семейства, които могат да бъдат компенсирани, е 500 за пчелар. Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи ще покрива 100% за първите 300 броя пчелни семейства и 50% за пчелни семейства от 301 до 500. Ще може да се кандидатства само по една от двете поддейности.

В обработваемите земи около трайните насаждения и зеленчуци се предвижда създаване на буферни ивици от цветни видове и медоносни растения. Те ще повлияят благоприятно процеса на опрашване. Ще се насърчава използването на култури и сортове, съгласно утвърден от Министерството на земеделието списък, подходящи за отглеждане при специфични климатични условия за страната.

Нов момент в мярката „Агроекология и климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита. Ще се финансират дейности за прилагане на растителнозащитни мероприятия върху едни и същи площи в период от 5 години. Предвижда се земеделските стопани да водят отчетност, която позволява да се проследят продавача, произхода, вида и количеството на закупените препарати. Минималната обработваема площ е 1 ха.

Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане до 18 февруари.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: