Европейската комисия започна процедура срещу Великобритания

Европейската комисия започна процедура срещу Великобритания

Поводът е неспазването на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия

Европейската комисия изпрати официално уведомление до Великобритания, с което поставя началото на процедура за нарушение, съобщава БНР. 

Поводът е неспазване от страна на Лондон на съществени клаузи в Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, както и на задълженията по Споразумението за оттегляне от Европейския съюз. Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, интегрална част от Споразумението за оттегляне, е ратифициран от ЕС и Великобритания. Той влезе в сила от 1 февруари 2020 г. и има правна тежест съгласно международното право.  Като част от Протокола от края на преходния период и докато бъдещите отношения станат приложими, се създава единна митническа територия между ЕС и Обединеното кралство. Северна Ирландия ще остане част от тази митническа територия, както останалата част от Обединеното кралство, без да се въвеждат тарифи, квоти или проверки на правилата за произход между Северна Ирландия и останалата част от Обединеното кралство. 

На 3 март 2021 г. британското правителство обяви, че възнамерява едностранно да забави пълното прилагане на Протокола и конкретно частта му за движението на стоки от Великобритания към Северна Ирландия. 

Обединеното кралство има срок от един месец за отговор. Ако такъв няма, Комисията може при необходимост да изпрати мотивирано становище. Според Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, Съдът на ЕС има правото да разпореди изплащането на еднократна сума или глоба. В случай че Великобритания не започне консултации в рамките на Съвместния комитет за постигане на решение до края на месеца, ЕС може да задейства Механизма за уреждане на спорове. Ако не бъде намерено решение, ЕС може да се обърне към арбитраж, което да доведе до налагане на финансови санкции. 

За втори път в рамките на 6 месеца британското правителство нарушава международното право, отбелязват от Комисията. 

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, съпредседател на Съвместния комитет, коментира, че протоколът е единственият начин за запазване на Белфасткото споразумение и мира и стабилността, докато в същото време се избягва твърда граница на остров Ирландия и се поддържа целостта на единния пазар на ЕС. Шефчович подчертава, че едностранните решения и нарушенията на международното право от Великобритания подкопават доверието между двете страни. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: