Пътуванията на българите в чужбина намаляват с 28,2%

Пътуванията на българите в чужбина намаляват с 28,2% Снимка: anyrgb.com

НСИ публикува данни за пътуванията на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2021 г.

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 303,7 хил., или с 28,2% под регистрираните през януари 2020 година (фиг. 1)

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През януари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 241,7 хил., или с 60,0% по-малко в сравнение с януари 2020 година (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ (с 82,7%), „служебна“ (с 57,4%), и „други“, вкл. гостувания и транзитни преминавания (с 37,0%). Транзитните преминавания през страната са 50,1% (121,1 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41,6%, или с 63,6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има слаб ръст от 1,5%. 

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 56,5%.

През януари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 63,5%, с цел почивка и екскурзия – 18,6%, и със служебна цел – 17,9% (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цели през януари 2021 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: