С 25,1% са намалели пътуванията на български граждани в чужбина

С 25,1% са намалели пътуванията на български граждани в чужбина Снимка: pikist.com

Националният статистически институт публикува данни за пътуванията на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 328,2 хил., или с 25.1% под регистрираните през ноември 2019 година (фиг. 1).

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През ноември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 283,3 хил., или с 53,5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - със 78,8%, „служебна“ - с 57,3%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 34,4%. Транзитните преминавания през страната са 56,2% (159,1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37,9%, или с 65,7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  намаляват с 36,9%.

През ноември 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 66,8%, със служебна цел – 18,2%, и с цел почивка и екскурзия – 15,0% (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през ноември 2020 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: