В Сребърния фонд има 3,306 млрд. лева, за месец растат с 14 милиона

В Сребърния фонд има 3,306 млрд. лева, за месец растат с 14 милиона

102 млн. лв. от концесии са влезли във фонда за миналата година

102,2 млн. лв. от концесии са постъпили в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (по-известен като Сребърния фонд) през 2020 г. За 2019 г. сумата е 101, 1 млн. лв., става ясно от информация от Министерство на финансите.

Общо наличните средства в Сребърния фонд в края на януари възлизат на 3,306 млрд. лв., от които 3,283 млрд. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ. През януари т.г. парите са с 14 млн. лв. повече спрямо декември 2020 г., когато са били 3,292 млн. лв.

Трансферираните през януари 2021 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в Държавното обществено осигуряване (ДОО) са в размер на 13,98 млн. лв.

В отчета на ведомството се казва още, че през 2019 г. приходите от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет, са в размер на 2,6 млн. лв., а през 2020 г. са 2,7 млн. лв.

Съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в полза на фонда от централния бюджет се отчисляват средства от паричните постъпления от приватизация и приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет, 25% от отчетения за съответната бюджетна година излишък по държавния бюджет, както и приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет. Приходите от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет, са средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес“, каза преди време министърът на финансите Кирил Ананиев.

На 16 декември 2020 г. правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

Така на практика резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така консервативно, както и предишните години, и това според управляващите е най-безопасната стратегия.

Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да се подкрепят с допълнителни източници, но от отговора на финансовия министър не се очертава това да се случи.  

Сребърният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 14 години в него са се натрупали едва 1,3 млрд. лв. допълнителни средства. Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за няколко месеца. Дефицитът в системата възлиза на над 5 млрд. лв. за 2020 г.

От 2011 г. парите във фонда не носят никаква доходност и седят на депозит в БНБ при нулева лихва, припомнят експерти.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: