Ремонтът на тръбопровода във Варненското езеро се забавя до ноември

Ремонтът на тръбопровода във Варненското езеро се забавя до ноември Снимка: кадър NOVA

През идния летен сезон не е изключено фекално замърсяване при евентуални нови аварии

Цялостният ремонт и вкопаването на тръбопровода в дъното на Варненското езеро ще приключат до 30.11.2021 г. Това става ясно от отговор на министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос на депутата от ДПС Джевдет Чакъров, пише сайтът moreto.net. За писмения отговор на депутатското питане, който е с дата 27 януари, е съобщила Стела Николова, общински съветник. 

Допълнителното споразумение, в което МРРБ и Община Варна са договорили срок за приключване на обекта в края на ноември, практически означава, че през идния летен сезон не е изключено фекално замърсяване при евентуални аварии или поява на нови пукнатини в тръбопровода, на каквито сме свидетели през последния месец. 

Тръбопроводът, който е в ремонт и по който преминават отходните води на кварталите Аспарухово и Галата, за да достигнат до пречиствателната станция на отсрещния бряг, претърпя нова авария на 15 януари т.г., припомнят от сайта. За да може да бъде извършен ремонтът, от 25 януари отходните води на двата квартала са отклонени и след механично пречистване на едрите отпадъци се вливат директно във Варненското езеро. 

Изданието цитира и писмения отговор на МОСВ, в който пише още, че миналата година община Варна е възложила извършване на хидрографски промер "с цел установяване на фактически достигнатите нива на удълбочаване по трасето на тръбопровода. Констатирано е, че в повече от 50% от трасето на тръбопровода не е извършено необходимото удълбочаване", във връзка с което проектантът и строителният надзор са наредили да се извършат сондирания и проучвания по трасето на тръбопровода с цел установяване на геоложките условия, при които ще продължи прокопаването на траншеята за тръбопровода. Като временно решение тръбопроводът е поставен да лежи на дъното на езерото на 30 метра западно и успоредно от проектното трасе на траншеята. Предвид невъзможността тръбата да бъде вкопана навреме, Община Варна е сключила допълнително споразумение с МРРБ, с което срокът на изпълнение на обекта и отчитането на дейностите е удължен до 30.11.2021 г. 

Новият договорен срок на приключване на цялостния обект, както и примерът с авариите от последните дни практически означават, че и през предстоящия летен сезон тръбата вероятно ще лежи на дъното на езерото без да е вкопана и ще продължава да бъде потенциален замърсител при възникването на нова авария, информира сайтът.