Лица с увреждания се включиха в трудова заетост чрез проект на БСК

Лица с увреждания се включиха в трудова заетост чрез проект на БСК Снимка: 60city.net

Близо 300 лица с увреждания и членове на техните семейства получиха помощ, за да останат на пазара на труда

202 лица с увреждания и 88 членове на техните семейства получиха професионална помощ в рамките на съвместен проект на Националната пациентска организация и Българската стопанска камара (БСК) - „Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Социални работници от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас в рамките на една година предоставиха подкрепа на лица с експертно решение на ТЕЛК за намалена трудоспособност над 20% и членове на техните семейства, за да се подкрепи тяхната адаптация на пазара на труда, съобщиха от БСК.

В рамките на инициативата е разработен информационен портал –www.rabotazavseki.com, който улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която съответства на техните възможности, потребности и професионални цели. В него лицата с увреждания и техните семейства регулярно откриват актуална и полезна информация за здравни и социални услуги, практически съвети, правна информация, както и обучителни ресурси.

Липсата на базова грамотност и умения за работа с дигитални устройства са сред основните предизвикателства, които експертите установяват в работата си с хората с увреждания. Като причина за това може да се посочи образователната структура на лицата с увреждания, включени в инициативата: 7% от са без образование, а 37% са с начално или основно образование, но на практика са функционално неграмотни.

По отношение на трудовата реализация при включването си в инициативата, 132 от участниците са безработни за период над 12 месеца, 16 са неактивни, 19 са безработни над 6 месеца и едва 30 от тях са безработни за период по-малък от 6 месеца. Малко над 11% от включените в проекта лица с увреждания са представители на малцинствени групи, 29% живеят в безработни домакинства, 4% живеят в безработни домакинства с деца на издръжка, а 1 от лицата с увреждания е самотен безработен родител.

Услугите, от които се възползват хората с увреждания и членовете на техните семейства в рамките на инициативата, са насочени изцяло към задържането и връщането на пазара на труда: подкрепа и мотивиране за търсене на работа; ориентиране на пазара на труда; съдействие за изготвяне на автобиография/CV, мотивационно писмо; регистриране в платформи за търсене на работа, включване в курсове за квалификация и преквалификация, вкл. и безплатни такива; организиране на срещи с работодатели и интервюта за работа; насочване към социални услуги и рехабилитация; придружаване до институции (НОИ, ДСП, ТЕЛК и др.), съдействие за подготовка и попълване на документи.

Въпреки пандемията от COVID-19, която постави лицата с увреждания в особено уязвима ситуация и стана причина много от тях да се затворят с месеци в домовете си и да прекратят търсенето на работа, 24 от тях започват нова работа на постоянен трудов договор. Други 34 получават предложения за работа и предстои да се реализират на пазара на труда. Над 80% от обхванатите от инициативата лица придобиват знания и умения как да търсят работни позиции, които да съответстват на възможностите им, как да си подготвят добре издържани автобиографии и CV, как да се държат по време на интервю за работа и как да договарят с работодателите адекватни на здравословното им състояние и възможностите им условия на труд.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: