БСК: Общият показател на бизнес климата у нас се покачва

БСК: Общият показател на бизнес климата у нас се покачва Снимка: pixabay.com

Анализът показва, че все още сме далеч от предкризисните нива, но прогнозата е оптимистична.

През м. юли общият показател на бизнес климата у нас се покачва спрямо предходните три месеца, но все още е далеч от предкризисните нива. Това показва анализ на Българска стопанска камара (БСК) по данни на НСИ, БНБ и Министерство на финансите. Анализът отчита как се е отразила пандемията на различни области от икономиката.

За сравнение, през м. юли 2019 г. общият показател на бизнес климата е 29,5%. След като през април показателят отбеляза спад със 17,7%, възстановяването му ще отнеме време. 

Анализът на Камарата цитира данни на финансовото министерство, според които фискалната дисциплина на бюджета като цяло се подобрява. Просрочените задължения към централното правителство и осигурителните фондове намаляват, но се увеличават задълженията към общините. Приходите от корпоративния данък са намалели с близо 19% през юни спрямо същия месец на миналата година. Сериозно намаление се отчита и при приходите от мита и акцизи - общо около 20 на сто. Намалението на приходи от ДДС е с 6,2% .

Нарастват единствено приходите от данъците върху доходите на физическите лица (4,5%) и от осигурителни вноски (4%). С 36,4% нарастват и приходите от помощи, основно благодарение на европейските антикризисни програми.

Бюджетното салдо силно се влошава, основно за сметка на намаления бюджетен излишък (-65%). Фискалният резерв намалява с 15,5% - от 11,7 на 9,9 млн. лв.

В анализа са включени и данни на БНБ, според които спрямо първото тримесечие на годината БВП намалява с 9,8%. Спрямо първото тримесечие на тази година потребителските цени намаляват с 1,4%, но спрямо същия период на 2019 г. е налице ръст от 1,6%. С 13% намалява промишленото производство спрямо същия период на предходната година.

Нетните вътрешни активи намаляват, като се увеличават вземанията от бюджета, от домакинствата и от неправителствения сектор. Намаляват парите в обращение и нарастват депозитите, което според БСК е типично прокризисно поведение. Покачват се лихвените проценти - повече при краткосрочните кредити.

Преките инвестиции се запазват на едни от най-ниските нива за последните 20 години и са в размер едва на 263 млн. лв. през второто тримесечие на 2020 г., отчита анализът. През юни и юли т.г. нараства и броят на предприятията, обявени в несъстоятелност.  Броят на наетите лица намалява със 111,5 хил., или с 4,7%. Най-голямо намаление се наблюдава в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 48,8 хил., „Преработваща промишленост“ - с 31,0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 12,8 хил.

Анкета на НСИ сред нефинансовите предприятия показва, че приходите от продажби продължават да намаляват или остават без промяна, като едва 18,4 на сто от анкетираните мениджъри декларират ръст в продажбите. Въпреки това за следващия месец 93,4% от анкетираните прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3,4% - че ще преустановят временно дейността си, а 1,4% - че ще я прекратят. 
 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: