Съвместни проекти със Северна Македония за над 28,4 млн. евро

Съвместни проекти със Северна Македония за над 28,4 млн. евро Снимка: mrrb.bg/bg

Очаква се бюджет от 28,4 млн. евро за съвместни проекти с Република Северна Македония в периода 2021-2027 г.

Очаква се да бъдат вложени над 28,4 млн. евро за реализация на съвместни проекти между България и Република Северна Македония в програмния период 2021-2027 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Това е индикативният бюджет на програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни, след като на 3 февруари българското правителство взе решение да увеличи с 46% дела на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по програмата спрямо настоящия програмен период 2014-2020 г., като към момента се очаква окончателно одобрение на предложението от Европейската комисия.

Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която съпредседателства онлайн заседание на съвместната работна група за подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Северна Македония за периода 2021-2027 г.

Работната група одобри актуализирана стратегическа рамка на бъдещата програма, което ще позволи разработване на проект на програмен документ и започване на преговори с Европейската комисия.

Три са основните приоритети, които ще се подкрепят по съвместната програма, стана ясно на срещата. Сред тях са реализацията на стратегическия проект за изграждане на граничен пункт „Клепало“ между Струмяни и Берово. 

Вторият приоритет е насочен към прилагане на интегрирания териториален подход по Цел на политика 5 „Европа по-близка до гражданите“, който има за цел да свърже пряко местните нужди със стратегическите направления за развитие и да даде възможност на местните заинтересовани страни да приоритизират инвестициите за подобряване благосъстоянието на региона. 

В рамките на приоритета ще се подаде ръка и на малкия и средния бизнес в пограничния регион чрез целенасочена подкрепа с опростени инструменти за финансиране за модернизиране и разширяване на производството. 

Програмата ще финансира и проекти по европейския приоритет „Зелена Европа“, насочени към изграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда. Николова уточни, че този тип проекти ще бъдат ясно разграничени от  целенасочената подкрепа, която ще получим по Фонда за справедлив преход, както и от планираните инвестиции на национално ниво.

По време на заседанието бе отбелязан и напредъкът по настоящата програма. „Имаме една от най-добре представящите се програми в ЕС и цифрите говорят сами за себе си“, посочи заместник-регионалният министър. Към днешна дата са подписани 77 договора на обща стойност над 19,4 млн. евро, което представлява почти 100% от бюджета на програмата. Вече са изплатени над 12,5 млн. евро на бенефициенти от двете страни на границата, което е почти 65% от общия ѝ ресурс.

Зам.-министър Николова заяви още, че въпреки трудностите, свързани с пандемията от COVID, не беше допуснато забавяне на плащанията към бенефициентите по проекти, като по този начин програмата се оказа надежден и предвидим партньор в трудните моменти на криза.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: