Ресурсите по Програмата за развитие на регионите ще са над 7 млрд. лева

Ресурсите по Програмата за развитие на регионите ще са над 7 млрд. лева Снимка: mrrb.government.bg

В програмата се включват 2,3 млрд. лв. по Фонда за справедлив преход

Над 7 млрд. лв. са предвидените ресурси по Програма за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021 - 2027 г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщиха от пресцентра на министерството.

Средствата са предвидени за модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, преход към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на заседание на Тематичната работна група, която разработва ПРР. 

На него бе одобрен третият актуализиран проект на програмата, след приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС, която дава пълна яснота по отношение на ресурсите, с които ще разполага страната ни по линия на финансиране на кохезионната политика. Заместник-министър Николова отбеляза, че бюджетът на новата регионална програма е увеличен с близо 60% в сравнение с ресурса по предходните две програми за регионално развитие за периодите 2007 - 2013 и 2014 - 2020.

2,3 млрд. лв. от общия бюджет на ПРР е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се управлява от МРРБ. 

„Новият приоритет за справедлив енергиен преход има за цел да предоставя възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г.“, посочи заместник-министър Николова. 

На този етап се предвижда фондът да финансира проекти в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, но се водят преговори с ЕК да бъдат включени поне още 8 области в страната.

В сравнение с предишния период, в новата ПРР са увеличени с 2% и средствата по приоритета за градско развитие. Заложено е този ресурс да бъде фокусиран върху десетте най-големи града в страната, които са основните центрове на растеж. 

Приоритет за правителството ще бъдат трите северни района за планиране – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които ще получат общо 55% от бюджета на инструмента "Интегрирани териториални инвестиции" (ИТИ), а останалите 45% са за южните райони, коментира заместник-министърът. Както досега, ще бъдат подкрепяни и мерки в областта на здравеопазването, социалната политика, туризма, културата и спорта.

Предстои третият вариант на програмата да бъде изпратен за преглед и консултации на национално и европейско ниво.