Възможностите за бизнеса в новите програми с европейско финансиране

Възможностите за бизнеса в новите програми с европейско финансиране Снимка: mrrb.government.bg

Икономическото развитие на страната ще е акцентът в новия програмен период

Подобряване на икономическата среда и икономическия потенциал на страната ще е фокусът на изпълнението на всички програми с европейско финансиране за новия програмен период. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството  Деница Николова по време на онлайн среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

В настоящата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 282 милиона лева за мерки за енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия в страната. Вече е приключила поредната преговорна среща с ЕК по втория вариант на Плана и предвид времевата рамка е необходимо да се започне работа по структуриране на рамката за изпълнение. 

До 2022 г. трябва да бъде договорен 70% от ресурса, а до края на 2023 г. трябва да са договорени всички средства. Допустими бенефициенти са всички предприятия на територията на страната, като за големите предприятия се предвижда 40% от ресурса, 35% са за средните по мащаб, а 25% ще са насочени към малките и микро-предприятията.

Целта на изпълнението на мерките, финансирани с тези средства, е намаляване на въглеродните емисии и енергийната интензивност на индустрията, както и повишаване на възможностите за постигане на по-екологично производство. В глобален мащаб, мярката е част от провеждането на реформа в областта на енергийната ефективност, фокусирана върху създаването на устойчив модел за финансиране на мерки, свързани с декарбонизацията в страната.

Бизнесът ще има голяма роля и при изпълнението на интегрираните териториални инвестиции, които са важен елемент от новата Програма „Развитие на регионите“. Освен това във всеки от 6-те регионални съвета за развитие има представители на икономическите среди и така те ще имат възможността да участват в структурирането, оценяването и преселектиране на мерките, които ще бъдат изпълнявани на дадена територия. Целта е да бъдат подкрепени и реализирани най-приоритетните и важни инвестиции, които да доведат до икономическо развитие на съответния регион за постигане на по-висок стандарт на живот на хората там.

В новия програмен период ще има възможност малкият и среден бизнес да бъде финансиран с директни инвестиции чрез т.нар. Фонд за малки проекти. Това е структура, която ще има възможност да управлява средства от трансграничните програми под формата на грантово финансиране директно към микро, малки и средни предприятия. 

Ще се подкрепят проекти, които биха довели до икономически тласък в пограничните райони, конкурентоспособност, енергийна ефективност, както и мерки за кръгова икономика. „Този Фонд може да се превърне в устойчив модел за подкрепа на малкия и среден бизнес в бъдеще и то при облекчаване на административната тежест“, коментира заместник-министър Николова и се обърна с предложение към работодателските организации да се включат със своя капацитет при създаването на структурите на новия финансов инструмент. 

По бъдещата програма с Република Сърбия 15% от средствата или около 5,45 млн. евро са определени за подкрепа на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. За такива мерки по програмата с Република Турция ще бъдат насочени 20% от общия ѝ бюджет, което възлиза на около 6,56 млн. евро. Към малки и средни предприятия по програмата с Република Северна Македония ще бъдат насочени 9% от общия ѝ бюджет или около 2,67 млн. евро.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: