За трансгранично развитие на България и Северна Македония ще се инвестират 31 млн. евро

За трансгранично развитие на България и Северна Македония ще се инвестират 31 млн. евро Снимка: Istoск

България и Република Северна Македония ще разполагат с над 31 млн. евро по програмата за трансгранично сътрудничество до 2027 г.

Съвместната работна група за програмиране одобри проекта на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония (РМС) за периода 2021-2027 г. След тази с Румъния това е втората трансгранична програма с участието на Република България, по която ще започнат официални преговори с Европейската комисия. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова след края на шестото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата. 

Индикативният бюджет на програмата е 31 152 400 евро, които са разпределени в три основни приоритета“, посочи Деляна Иванова. 

Първият е постигането на по-зелен трансграничен регион. С близо 5 млн. евро ще бъдат подкрепени мерките за изпълнение на основната специфична цел - насърчаване на зелената инфраструктура, включително в градски региони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Вторият приоритет цели подобряване на регионалната свързаност и насърчаване на икономическия растеж в трансграничния регион. За целта са предвидени близо 9,3 млн. евро. Средствата ще бъдат инвестирани целево в стратегическия проект за нов граничен контролно-пропускателен пункт между Струмяни и Берово на границата между България и Република Северна Македония. „Ще подобрим транспортната свързаност чрез откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт, който се планира вече повече от 20 години и считаме за общ приоритет“, коментира заместник-министърът.

Най-голям ресурс – малко над 14 млн. евро, са заделени за третия приоритет, който подкрепя интегрираното развитие на трансграничния регион. Целта е да се насърчи интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие чрез подкрепа за микро, малки и средни предприятия, и за устойчив туризъм в региона.

В обхвата на програмата са включени областите Благоевград и Кюстендил в България. В Република Северна Македония обхватът включва Североизточния, Източния и Югоизточния региони. В населените места от двете страни на границата живеят общо близо 950 хиляди души.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: