Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,3%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,3% Снимка: dreamstime.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с трети страни през 2020 г.

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,3% в сравнение с 2019 г. и е на стойност 18 686,2 млн. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 55,0% от износа за трети страни. 

През декември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 1,0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1727,9 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2019 - 2020 г. (Спрямо същия месец на предходната година)

През 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2019 г. е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (39,7%) . Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59,7%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27,1%).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2020 г. намалява с 10,2% в сравнение с 2019 г. и е на стойност 23 118,5 млн. лева (по цени CIF) . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През декември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 15,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1985,4 млн. лeвa.

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2019 - 2020 г. (Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. най-голямо увеличение спрямо 2019 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (80,8%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (73,4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (50,6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4432,3 млн. лева.

През декември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 257,5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 54 450,2 млн. лв., което е с 6,9% по-малко в сравнение с 2019 г.

През декември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4432,2 млн. лв. и нараства с 5,6% спрямо същия месец на предходната година.

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2019 - 2020 г. (Спрямо същия месец на предходната година)

През 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 59 652,4 млн. лв. (по цени CIF), или с 9,6% по-малко спрямо 2019 г. 

През декември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5158,7 млн. лева.

Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2019 - 2020 г. (Спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2020 г. и е на стойност 5202,2 млн. лева.

През декември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 726,5 млн. лева.