Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% Снимка: sc-ws.org

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с трети страни през периода януари - октомври 2020 година

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 15 402,2 млн. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54,7% от износа за трети страни. 

През октомври 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 20,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 587,6 млн. лева.

  Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - октомври 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (41,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (58,1%). 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2020 г. намалява с 10,9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 18 983,7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През октомври 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 6,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 214,6 млн. лeвa.

  Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (90,2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (51,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2020 г. е отрицателно и е в размер на 3 581,5 млн. лева.

През октомври 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 627,0 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - октомври 2020 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 45 162,4 млн. лв., което е със 7,6% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През октомври 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 907,6 млн. лв. и намалява с 10,8% спрямо същия месец на предходната година.

  Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - октомври 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 803,0 млн. лв. (по цени CIF), или с 10,9% по-малко спрямо същия период на 2019 година. 

През октомври 2020 г. общият внос на стоки намалява с 10,3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 558,1 млн. лева.

  Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2020 г. и е на стойност 3 640,6 млн. лева. 

През октомври 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 650,5 млн. лева.