Износът на стоки от България за трети страни намалява с 12,3%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 12,3% Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителните данни за търговията със стоки на България с трети страни през периода януари – ноември 2020 г.

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12,3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 958,2 млн. лева., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54,9% от износа за трети страни. 

През ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 20,5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1555,8 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - ноември 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40,4%). 

Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59,0%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26,9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2020 г. намалява с 9,6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 21 133,1 млн. лева (по цени CIF). 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През ноември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2149,3 млн. лeвa.

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (94,2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (50,6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4174,9 млн. лева.

През ноември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 593,5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - ноември 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 50 011,9 млн. лв., което е със 7,8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г.

През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4847,4 млн. лв. и намалява с 9,6% спрямо същия месец на предходната година.

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - ноември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484,0 млн. лв. (по цени CIF), или с 9,9% по-малко спрямо същия период на 2019 г.

През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0,5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5677,0 млн. лева.

Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2020 г. и е на стойност 4472,1 млн. лева .

През ноември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 829,6 млн. лева.