Aлианц Риск Барометър: COVID-19 води класацията на глобалните рискове

Aлианц Риск Барометър: COVID-19 води класацията на глобалните рискове Снимка: Алианц

Десето проучване за глобалните рискове извежда прекъсването на бизнеса, избухването на пандемия и кибер инцидентите като най-големите рискове за бизнесa за 2021 г.

Три свързани с COVID-19 риска оглавяват десетия Алианц Риск Барометър 2021, отразявайки потенциални сценарии за прекъсване на дейност и загуби, пред които са изправени компаниите след пандемията. 

Прекъсването на бизнес дейността (риск №1 с 41% от гласовете) и избухването на пандемия (№2 с 40%) са основните бизнес рискове за тази година, заедно с кибер рисковете (№3 с 40%). Годишното проучване на глобалните бизнес рискове, направено от Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2 769 експерти от 92 държави и територии, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти.

В Алианц Риск Барометър 2021 явно доминират трите COVID-19 риска. Прекъсването на бизнеса, пандемията и кибер рисковете са силно свързани, което е потвърждение на нарастващата уязвимост на нашия силно глобализиран и свързан свят. Пандемията с коронавируса напомня, че управлението на риска и управлението на непрекъсваемостта на бизнеса трябва да се развиват допълнително, за да помогнат на бизнеса да се подготви и оцелее при екстремни събития. Докато пандемията продължава съществено да влияе на страните по света, ние трябва да се подготвим за по-чести екстремни сценарии като прекъсване на облачната свързаност в глобален мащаб или кибератака, природни бедствия, предизвикани от изменението на климата или дори избухване на друго заболяване", коментира Йоахим Мюлер, главен изпълнителен директор на AGCS.

Къде сме ние

За България картината е малко по-различна. Челната тройка и у нас се оглавява от риска от избухване на пандемия (№1 с 57%), следван от опасността от прекъсване на бизнес дейността (№2 с 35%). Третата позиция обаче е за рисковете, свързани със законови и регулаторни промени (№3 с 31%). Което означава, че българските експерти оценяват като рискови за бизнеса търговските войни, митническите тарифи, икономическите санкции, протекционизма, Brexit и дезинтеграцията в еврозоната.

Пандемията води до прекъсване - сега и в бъдеще

Преди избухването на COVID-19 прекъсването на бизнес дейността вече оглавяваше седем пъти Алианц Риск Барометъра. Завърна се на първото място, след като през 2020 г. беше изместено от Кибер риска. Пандемията показва, че рисковете от прекъсване на бизнес дейността от екстремни събития в глобален мащаб са не просто теоретична, а реална възможност, причиняваща загуба на приходи и смущения в производството, операциите и веригите на доставка. 59% от анкетираните изтъкват пандемията като основна причина за прекъсване на бизнес дейността през 2021 г., следвана от кибер инциденти (46%) и природни катастрофи, пожар и експлозия (с по около 30%).

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: