Изкуствен интелект и сателитни данни в реално време - в помощ на застраховането на жилища

Изкуствен интелект и сателитни данни в реално време - в помощ на застраховането на жилища

Нови тенденции при прогнозирането на риска при имотното застраховане.

Философията на застрахователите бързо се променя от „Какво трябва да направите, за да станете мой клиент“ до „Какво трябва да направя, за да стана ваш доставчик“, като клиентът е в центъра на новите разработки. Компаниите ще трябва да планират цялостно обслужване на потребителите след първоначалната покупка, като не забравят, че застрахователите помагат на хората да защитят най-ценните си активи. Това изместване на фокуса в крайна сметка ще промени застрахователната индустрия през следващото десетилетие.От развитието на технологични платформи до проактивни подписвания с нови потребители, застрахователите търсят все по-смислени начини да се разграничат едни от други. Истинският, решаващ фактор за успех през 2020 г. ще бъде кой ще обслужва най-ефективно своята клиентска база или как клиентът да се върне в центъра на застрахователния продукт.


Тенденцията по отношение на прогнозирането на риска, която се наблюдава през 2020 г., показва една нова картина в застраховането на жилищата, която ще бъде валидна през следващото десетилетие. Няколко са компаниите, които имат значителен принос в промяната на облика на застрахователната индустрия, извършвайки знаковии сливания и стратегически промени в работата си. 


От гледна точка на застрахователната история при структурирането на застрахователния договор и определянето на нивата на покритие на риска се взема предвид първоначалната оценка на този риск, но не се взема под внимание фактът, че обстоятелствата за тази оценка се променят с течение на времето


В резултат собствениците на жилища, които подновяват полицата си всяка година при същите условия, не са достатъчно защитени в момента, в който предявят иск за щета, ако тя се реализира няколко години след първоначалната покупка на полицата. 


Съвременните технологии ни позволяват или по-скоро ни принуждават да направим по-добър избор. Insur Techs например отбелязва голям напредък в смекчаването на тези проблеми и продължава активно да надгражда тази способност.


Концепцията им се основава на традиционните данни (записана информация и минали събития), но моделира нов подход за оценка на риска, който по-добре предвижда бъдещето. Ако в първите дни на домашното застраховане рискът се е определял на ниво пощенски код, то днес, с нарастването на базата данни, анализите и изкуствения интелект, оценката на риска на недвижимите имоти се оформя много по-детайлно и с по-правилно покритие. 


Например американският застраховател Hippo работи по този начин с помощта на своите партньори Arturo и GIA Map. Тук се използват сателитни данни и информация в реално време, предоставя се на клиентите точното покритие, от което се нуждаят. Подходът на Hippo е създаден, за да помогне на потребителите да намерят характеристики на имотите си, които  остават скрити, като например повреден покрив. Сателитни снимки се използват и за да се видят храсти, които могат да причинят пожар. По този начин застрахователят предупреждава клиентите си за потенциални рискове в домовете и своевременно разрешава проблем, който би могъл да се превърне в иск.


През последните години на пазара има няколко продукта, които активно предотвратяват част от основните събития, водещи до застрахователни претенции от страна на собственика на дома. Застрахователят Hippo си партнира със Simpli Safe, Notion и „Кенгуру", които могат да открият почти всичко, което би могло да се обърка в поддръжката на недвижимата собственост. В това число изтичане на въглероден диоксид и замръзнали тръби, необичайно движение при влизане с взлом. 


Изчислено е, че продуктите на тези фирми спестяват от 2% до 20% от общите за едно домакинство разходи. Известно е, че системите за сигурност предотвратяват до 60% от кражбите и могат да намалят застрахователните премии с 5%. 


Десетки застрахователни компании, както Insur Techs, така и традиционните застрахователи, изследват предимствата на смарт устройствата, като същевременно насърчават клиентите да инвестират в тях. В последния случай възвръщаемостта на инвестициите на тези устройства се оказва значителна. Компаниите предлагат сериозни отстъпки при ползването на тези продукти и сигнализират за дългосрочните последици от превантивните мерки. 


Има и още една стратегическа страна на подхода за „интелигентен дом”, който застрахователите са заинтересовани да развиват (в сътрудничество с техническите доставчици). Годишните технически прегледи с участието на специалисти от съответния профил в дома на клиента могат да идентифицират вероятни проблеми като филтри, които се нуждаят от подмяна, течове, проблеми с вентилацията и други малки неща, с които клиентите лесно могат да се справят, преди да причинят авария или загуба.


Insur Techs се фокусират върху създаването на валиден застрахователен продукт, адаптиран към тяхната уникална инфраструктура. Те представят нова застраховка от природни бедствия, която предлага параметрично покритие на риска от земетресение. Използва се технология за проследяване на данните в реално време, а обезщетяването става автоматично, на база изпратени текстови съобщения за мощността на земния трус. 


Индивидуалното подаване на застрахователни искове отпада и процедурата по обезщетяване на пострадалите се облекчава. При параметричното застраховане изплащането на обезщетения се осъществява съобразно предварително зададени параметри, т.е. реалните щети предварително се моделират. При този метод основното преимущество е бързото изплащане на обезщетения - до месец, докато при традиционното застраховане на подобни рискове само оценките на щетите могат да се проточат с години.


Новите застрахователни продукти са по-ефективни и рентабилни за компанията и в крайна сметка показват индивидуален подход към всеки клиент. Тези тенденции сочат, че са необходими оптимизиране, персонализиране на полиците за застраховка на имоти и нови процедури за клиента. Най-ценното, което застрахователят InsurTech прави, се състои в преминаването от традиционен, остарял начин на работа към модерен и нов подход, подобен на взаимодействието на съвременните потребители с онлайн услуги и продукти. 
Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: