Министър Сачева връчи първия лиценз на доставчик на социални услуги

Министър Сачева връчи първия лиценз на доставчик на социални услуги

При установени нарушения разрешителните ще могат и да се отнемат

Два лиценза на доставчици от общо 12 издаде Агенцията за качество на социалните услуги, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Първият вече е връчен от министър Сачева. Той е за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово, през миналата седмица.

Вторият лицензиран от агенцията е доставчик от община Стара Загора, а лицензът е за предоставяне на услугата „Резидентна грижа“ за възрастни хора в над трудоспособна възраст. В едногодишен срок от издаването на лиценза доставчикът е задължен да стартира предоставянето на социалната услуга.  

Идеята на лицензирането е да се гарантира качествен и навременен достъп на нуждаещи се до съответните услуги, както и възможност да се прецизира процедурата за разкриване на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира всички частни доставчици.  
Повече информация за процедурата по лицензиране може да бъде получена на тел. 02 970 11 11. 

Образците на документи, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията, са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет“ – АКСУ, меню „Лицензиране“: 

https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: