Какви средства получиха говедовъдите по схемите за подпомагане

Какви средства получиха говедовъдите по схемите за подпомагане Снимка: pixabay

ДФ „Земеделие“ изплати 170 100 лв. на 62 животновъди по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“

Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда, съобщиха от държавната разплащателна агенция. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо.

В петък от ДФ „Земеделие“ обявиха,че са изплатили още 41 671 000 лева на над 1300 стопани и по последните две схеми от обвързаното подпомагане в сектор „Животновъдство“ – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) и Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо).

По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол 894 стопани получиха 38,6 милиона лева. Определената ставка е в размер на 610,50 лева на глава за първите 50 допустими за подпомагане животни и 488,40 лева на глава за над 50-ото допустимо животно.

По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол на 419 стопани са преведени 2,9 милиона лева . Ставката за едно животно по ЕЖСК – месо за 2020 г., е 152,19 лв. на глава за първите 50 допустими за подпомагане животни и 121,75 лв. на глава за над 50-ото допустимо за подпомагане животно.

Статистиката показва, че кандидатите по схемата за млечни говеда под селекционен контрол са получили с 18% по-висока ставка за глава животно в сравнение с Кампания 2019 г.

По-рано ДФ „Земеделие“ вече изплати на животновъдите обвързаната подкрепа по още четири схеми за Кампания 2020 на стойност 72 млн. лв. С тях бяха подкрепени 9314 земеделски стопани. Така от началото на декември по осемте схеми за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ българските фермери са получили общо над 117 милиона лева.

Още по темата във

facebook