Индекси на търговията и промишлеността в България за месец май 2020 г.

Индекси на търговията и промишлеността в България за месец май 2020 г. Снимка: Photo by Markus Winkler on Unsplash

Анализ на данните от Националния статистически институт за индексите на строителната продукция, търговията на дребно и промишленото производство.

Данните за измененията в произведената продукция на промишлените предприятия посочват, че към май месец 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство” се е повишил с 0,3% спрямо предходния месец. Най-голямо увеличение е отчетено в гражданското/инженерното строителство - с 0,4%, и в сградното строителство - с 0,2%.


Спрямо май месец предходната година обаче данните сочат спад с 14,1%. Най-големият спад е отчетен в сградното строителство с 16,6%, както и в гражданското/инженерното строителство (10,5%).


Спад е отчетен и в индекса на промишленото производство, като то е намаляло с 0,1% спрямо април 2020 г. и с 16,1% спрямо май месец 2019 г. Най-голямото понижение на месечна база е регистрирано в добивната промишленост (5,8%) и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (3,7%). Повишение в отчетено в преработващата промишленост (1,1%). 


В преработващата промишленост най-значителен ръст е отчетен в производството на автомобили (52,2%) и на облекло (18,9%), а най-значителен спад - в тютюневите изделия (18,6%) и лекарствените вещества (6,4%).


На годишна база най-голям спад е отчетен в преработващата промишленост с 16,9% и в електрическа и топлоенергия и газ (15,5%). Спрямо май месец 2019 г. значителен спад е отчетен в производството на автомобили - с 60,6%, а най-голямо увеличение - в производството на основни метали (16,2%) и текстилни изделия (без облекло) с 8,1%.


Спрямо предходния месец обаче нивото си на оборот запазва раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“.  Намаление е регистрирано главно в хранителните стоки и тютюневите изделия с 11,4%, докато търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и с нехранителни стоки се е увеличила със съответно 6,5% и 2,7%.


В търговията с нехранителни стоки е отчетен най-съществен ръст в отдел „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - със 75,5%, а най-съществен спад - в търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 5,9%.


На годишна база обаче е отчетен значителен спад в търговията на дребно спрямо май месец 2019 г. - 20,4%. Най-значителен спад е регистриран в търговията с нехранителни стоки - 53,2%, и в търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 33,9%). За сметка на това обаче, главно заради пандемията от коронавирус и наложените ограничителни мерки, е отчетен значителен ръст в  поръчките по пощата, телефона или интернет - с 15,0%.