Световната търговия се възстановява бавно и несигурно

Световната търговия се възстановява бавно и несигурно Снимка: pixabay.com

Търговията с услуги се възстановява по-бавно от търговията със стоки

Различни показатели предполагат, че световната търговия се възстановява, но възстановяването е частично и неравномерно по региони, сектори и други измерения, според проучване на икономисти от Oxford Economics. Те прогнозират, че световната търговия със стоки ще е по-ниска с около 7% през цялата 2020 г., а търговията с услуги - с 21%, преди да настъпи сериозно възстановяване през следващата година.

Търговията с услуги се възстановява по-бавно от търговията със стоки. Някои сектори се представят сравнително добре, по-специално финансовите услуги. Но други, като пътуванията и транспорта, остават много голямо препятствие за общата търговия с услуги.

Откроява се силното възстановяване на търговията в Китай, подпомогнато от нарастващото търсене на някои китайски продукти като текстил, фармацевтика и електроника. За отбелязване е, че нарастващото търсене в САЩ обърна част от загубите при износа в по-високи мита

Обемите на световната търговия през юли са намалели с  11% на годишна база, което е малко подобрение от спада от 14% на годишна база през юни. Водещият показател за световната търговия, основаващ се на редица твърди данни и данни от проучвания, предполага значително подобрение през следващите месеци, но все още е в съответствие с подобрението при търговията със стоки - 2% на годишна база.

 

 

Ориентировъчната стабилизация в световната търговия, която се установи през юли, отстъпи място на значително възстановяване. Според CPB World Trade Monitor, обемите на търговията със стоки все още бележат 11% спад на годишна база през юли (последният месец, за който са налични данни), но по-новите показатели предполагат значително подобрение през август и септември. Данните от проучванията за септември са особено обнадеждаващи. Показателят, обоснован на компонентите за износ на проучвания от типа PMI икономиките, се възстанови силно през последните месеци (Фигура 2), до най-високото си ниво от средата на 2019 г. Показанията на проучванията и твърдите данни не винаги могат да се отчитат точно (особено в настоящата среда), но този показател вероятно ще предположи, че през следващите няколко месеца световната търговия със стоки ще се върне приблизително до нивата от преди година.

 

 

Морски товари срещу въздушни товари: измерването на RWI / ISL за глобалните контейнерни товарни превози беше равно на годишната база през август, в сравнение с ниската точка от около -10% на годишна база преди няколко месеца. За разлика от това, обемите на въздушен товарен превоз все още са много намалели. Въпреки, че те се покачиха от април, когато бяха спаднали с 30% и с 14% - през август (фигура 3).

 

 

Регионални вариации: разглеждайки данните от отделни пристанища, подобрението в търговията с контейнери в световен мащаб изглежда променливо. Данните от пристанищата на Шанхай и Лос Анджелис са оптимистични, като количеството товарни превози през август/септември е по-голямо от преди година. Това сочи тенденция към съживяване на транстихоокеанската търговия. Обемите на пристанището в Сингапур също показват признаци на стабилизация, докато тези от индийските пристанища остават значително по-ниски от миналата година. За разлика от това, данните за пристанищата от Северна Европа са по-слаби, като все още са с 6% по-ниски от преди година (Фигура 4).

 

 

Вариации на икономическо ниво: различните модели на възстановяване са видими и на ниво индивидуална икономика. Поглеждайки отново към проучванията за износа, виждаме, че за Китай, САЩ и Германия те са се възстановили до нивата преди кризата. За разлика от това, проучванията за Великобритания, Франция и Южна Корея остават значително по-ниски от нивата, наблюдавани в началото на годината (Фигура 5). 

 

 

Услуги срещу стоки: изглежда, че търговията със стоки е сектор, който се възстановява по-бързо от търговията с услуги. За Обединеното кралство, един от най-големите износители на услуги в света, износът на стоки през август е намалял с 9.7% на годишна база, а износът на услуги е намалял с 11%. Но това вероятно е един от най-добрите относителни резултати, благодарение на силата на Обединеното кралство в износа на финансови услуги. Износът на финансови услуги в Обединеното кралство спадна само умерено през Q2. Тази устойчивост помогна на износа на британски услуги да възстанови около 70% от загубите, достигнати през периода януари-май (Фигура 6).

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: