„Часът на банката“ ограмотява финансово ученици в онлайн среда

„Часът на банката“ ограмотява финансово ученици в онлайн среда Снимка: Райфайазенбанк

Райфайзенбанк провежда дигитални часове в 7 средни училища в цялата страна

В условията на все повече електронни занятия за българските ученици по време на пандемията и все по-широката употреба на дигитални канали за банкиране сред потребителите, Райфайзенбанк адаптира традиционната си инициатива за повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите. „Часът на банката“ вече се провежда изцяло в дигитална среда и се фокусира върху най-актуалните към момента теми във финансовия сектор като Иновационно и дигитално банкиране, Информационна сигурност, Микробизнес и предприемачество, Работодателска марка, Кредитни продукти, Банкови карти и др.

Програмата на Райфайзенбанк се провежда за четвърта поредна година и отново обхваща училища в цялата страна. В рамките на настоящото издание на инициативата, към момента са планирани часове за повишаване на финансовата грамотност за учениците в Националната търговско-банкова гимназия в София, Търговската гимназия в Бургас, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – София, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ – Горна Оряховица, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Петрич, СУ „Васил Левски“ в гр. Елин Пелин. В хода на учебната година инициативата може да обхване и други училища в страната, с което ще се даде достъп до актуалните финансови теми на още повече ученици.

Специално подготвените за ученици лекции протичат под интерактивна форма с дискусия, практически казуси и игрови елементи, поради което обратната връзка от участниците, които се включиха първи в новия формат на инициативата, е много позитивна.

„Часът на банката“ е част от социално отговорната политика на Райфайзенбанк, а от 2017 г. досега програмата е помогнала за подобряването на финансовата култура на близо хиляда ученика от цялата страна.