Китайският икономически растеж

Китайският икономически растеж Снимка: Pixabay

Китайската икономика продължава да се подобрява през октомври 2020 г., съобщава Deloitte.

По данни на китайската държава през октомври т. г. продажбите на дребно са се повишили с 4,3 %  спрямо предишната година и отбелязват най-голям ръст след декември миналата година. В някои отрасли ръстът е забележителен и отразява скок в потребителското търсене. Това са автомобили с ръст 12,0 %, облекла - 12,2 %, продукти за лична хигиена - 11,7 %, козметика - 18,3 %, бижута - 16,7 % и телекомуникации - 8,1 %. В противовес продажбите на масла и маслени продукти спадат значително. Скокът в продажбите на козметика, бижута и облекла показва, че китайците са по-мобилни и съответно са по-загрижени за външния си вид. 
Индустриалното производство отбеляза общ ръст 6,9 % през октомври 2020 г. в сравнение с предходната година. Такова увеличение беше отчетено и през септември и то е най-голямо от декември 2019 г. насам. Промишленият компонент нараства със 7,5 %, включително машиностроенето с 17,6 % и производството на общо оборудване с 13,1 %. Това е добра прогноза за развитието на инвестициите и износа. 
Правителството на Китай обяви, че инвестициите в дълготрайни активи през първите 10 месеца на 2020 г. бележат ръст 1,8 % спрямо предишната година. Инвестициите, направени от държавния сектор са се увеличили с 4,9 %, докато инвестициите от частния сектор, намаляват с 0,7 %. Това показва, че изместването към по-голям държавен дял в икономиката продължава. Инвестициите в недвижими имоти бележат ръст 6,3 %. 
Преките чуждестранни инвестиции, влезли в страната през първите 10 месеца на 2020 г. са нарастнали с 6,4 % спрямо предходната година като включват ръст 16,2 % в обслужващия сектор и 27,8 % във високотехнологичния сектор. Само през октомври 2020 г. ръстът на преките чуждестранни инвестиции е 18,3 %. Така въпреки стремежа на САЩ да спре достъпа на Китай до чуждестранен капитал, особено в областта на високите технологии, Китай продължава да бележи развитие в тази област. 
Очевидно е, че Китай се облагодетелства от способността си да пребори вируса почти напълно и така да създаде условия за енергично икономическо възстановяване, но китайските потребители не са в състояние да се възползват от този икономически растеж поради оскъдно увеличение на доходите им, което е характерно за страната. От 2018 до 2019 г. реалният доход на домакинствата е нараснал с 6,0 %  През първите 9 месеца на 2020 г. реалният доход на домакинство се е увеличил само с 0,6 % спрямо предходната година. Това показва твърде скромно повишаване на заплатите. 

Заетостта на трудовия пазар отбеляза голям скок в началото на годината. Много работни места са възобновени, след като държавата освободи работодателите от разходи за социално осигуряване на наетите служители. Разкриването на работни места набра скорост и има данни, че в ключовите индустрии, в които е налице силно външно търсене на продукцията, заплатите растат. Общото слабо повишение на заплатите може да се отрази негативно на икономическия растеж през следващата година.