Китайският икономически растеж

Китайският икономически растеж Снимка: Pixabay

Китайската икономика продължава да се подобрява през октомври 2020 г., съобщава Deloitte.

По данни на китайската държава през октомври т. г. продажбите на дребно са се повишили с 4,3 %  спрямо предишната година и отбелязват най-голям ръст след декември миналата година. В някои отрасли ръстът е забележителен и отразява скок в потребителското търсене. Това са автомобили с ръст 12,0 %, облекла - 12,2 %, продукти за лична хигиена - 11,7 %, козметика - 18,3 %, бижута - 16,7 % и телекомуникации - 8,1 %. В противовес продажбите на масла и маслени продукти спадат значително. Скокът в продажбите на козметика, бижута и облекла показва, че китайците са по-мобилни и съответно са по-загрижени за външния си вид. 
Индустриалното производство отбеляза общ ръст 6,9 % през октомври 2020 г. в сравнение с предходната година. Такова увеличение беше отчетено и през септември и то е най-голямо от декември 2019 г. насам. Промишленият компонент нараства със 7,5 %, включително машиностроенето с 17,6 % и производството на общо оборудване с 13,1 %. Това е добра прогноза за развитието на инвестициите и износа. 
Правителството на Китай обяви, че инвестициите в дълготрайни активи през първите 10 месеца на 2020 г. бележат ръст 1,8 % спрямо предишната година. Инвестициите, направени от държавния сектор са се увеличили с 4,9 %, докато инвестициите от частния сектор, намаляват с 0,7 %. Това показва, че изместването към по-голям държавен дял в икономиката продължава. Инвестициите в недвижими имоти бележат ръст 6,3 %. 
Преките чуждестранни инвестиции, влезли в страната през първите 10 месеца на 2020 г. са нарастнали с 6,4 % спрямо предходната година като включват ръст 16,2 % в обслужващия сектор и 27,8 % във високотехнологичния сектор. Само през октомври 2020 г. ръстът на преките чуждестранни инвестиции е 18,3 %. Така въпреки стремежа на САЩ да спре достъпа на Китай до чуждестранен капитал, особено в областта на високите технологии, Китай продължава да бележи развитие в тази област. 
Очевидно е, че Китай се облагодетелства от способността си да пребори вируса почти напълно и така да създаде условия за енергично икономическо възстановяване, но китайските потребители не са в състояние да се възползват от този икономически растеж поради оскъдно увеличение на доходите им, което е характерно за страната. От 2018 до 2019 г. реалният доход на домакинствата е нараснал с 6,0 %  През първите 9 месеца на 2020 г. реалният доход на домакинство се е увеличил само с 0,6 % спрямо предходната година. Това показва твърде скромно повишаване на заплатите. 

Заетостта на трудовия пазар отбеляза голям скок в началото на годината. Много работни места са възобновени, след като държавата освободи работодателите от разходи за социално осигуряване на наетите служители. Разкриването на работни места набра скорост и има данни, че в ключовите индустрии, в които е налице силно външно търсене на продукцията, заплатите растат. Общото слабо повишение на заплатите може да се отрази негативно на икономическия растеж през следващата година. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: