Одобрени са две национални научни програми в селското стопанство

Одобрени са две национални научни програми в  селското стопанство Снимка: pixabay

Правителството одобри две национални научни програми в сферата на селското стопанство - „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“.

Дейностите по програмите ще се реализират от 2021 г. до 2024 г.

Финансирането по тях ще бъде за срок от три години, като бюджетът на всяка една от тях е на обща стойност 4 500 000 лева.

Програмата „Интелигентно животновъдство“ предвижда да се създадат иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно развитие на животновъдството с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Изследователите и животновъдите ще имат лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество, както и до високопроизводителни информационни и комуникационни технологии за изчисления.

Ще има възможности за свързване, за съхранение на данни, за достъп до виртуални научноизследователски екосистеми и клиентски мрежи.

Национална програма „Интелигентно растениевъдство“ предвижда чрез целенасочени научни и приложни изследвания, свързани с навлизането на изкуствения интелект в земеделието, да се постигне намаляване на разходите за земеделските стопани и подобряване на управлението на почвите и качеството на водите.

Целта е да се ограничи използването на торове и пестициди, да се намалят емисиите на парникови газове, да се подобри биологичното разнообразие и да се създаде по-здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите.
 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: