Пари от анти-ковид програмата на ББР ще има и за големи фирми

Пари от анти-ковид програмата на ББР ще има и за големи фирми Снимка: pixabay.com

Решението е мотивирано като мярка в защита на заетостта, реши МС.

В обхвата на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID- 19, изпълнявана от Българска банка за развитие (ББР), освен МСП, ще попадат и големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Решението бе взето на днешното заседание на Министерски съвет (МС). Това ще бъде още една, макар и косвена мярка в защита на заетостта, включително чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните географски региони, съобщават мотивите от премиерския пресцентър.

За да се отговори на нуждите на бизнеса, са предложени промени в критериите за допустимост по програмата по отношение статуса на предприятията.

В хода на изпълнение на програмата нуждата си от ликвидни средства заявиха и по-големи предприятия, които са изключени от обхвата на антикризисната мярка. Това е констатирано и от направеното проучване сред търговските банки - партньори по програмата, които са отправили предложение за включване в обхвата на финансирането и на предприятия над категориите за МСП.

За да се запази приоритетният „МСП облик“, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60% от формираните по програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 млн. лева за МСП и на 2 млн. лева за големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства.

Предлага се лимитът на гаранционни плащания да стане до 50%. По този начин Банката за развитие вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на до 50% от гарантираните портфейли от кредити по програмата. Като резултат от промяна на лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1,250 млрд. лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 млрд. лева.