Ресторантьорите: Първо държавна подкрепа, после рестрикции

Ресторантьорите: Първо държавна подкрепа, после рестрикции Снимка: pixabay

От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Сдружението на заведенията в България (СЗБ) и Българската асоциация на заведенията (БАЗ) настояват Министерски съвет да обяви как ще подпомогне бизнеса и работещите. Едва след като това стане ясно, да се обяви нова изолация.

Първата стъпка, според трите браншови организации, е да се осведоми обществото каква държавна подкрепа ще получат всички видове бизнес, на които ще бъде забранено да работят, съобщи БТА. Едва след това е редно да се въвеждат допълнителни ограничения, за които от организациите изразяват съгласие, че са необходими, за да се спре разпространението на COVID.

В писмо до премиера Бойко Борисов от БХРА напомнят за многократните си искания държавата да поеме разходите за заплати и осигуровки на служителите в затворени бизнеси, за да бъдат запазени работните им места. От Асоциацията настояват за помощ за разсрочване на банковите кредити, за осигуряване на ликвидни средства, за финансова подкрепа, за разсрочване на задълженията към общини и държава или редуциране на част от тях, за подпомагане на работодателите със затворен бизнес с процент от оборота им, реализиран през 2019 г.

Също в писмо до премиера, разпространено и до медиите, от СЗБ и от БАЗ настояват да се осигурят 80% от възнагражденията на служителите им и да се разсрочат задълженията към бюджета, натрупани след 13 март 2020 г., за да се предотврати междуфирмената задлъжнялост. 

От организациите искат мораториум върху кредитите (главница и лихва) на юридическите лица, наетите и самонаетите за още една година, спиране или опростяване на лихвите върху задълженията към бюджета, натрупани за периода март-декември 2020 г. Друго искане е за компенсиране на стойност 20% от оборота от същия месец на предишната година за периода, в който бизнесът е затворен, като за новооткритите заведения да се вземе за база месец октомври 2020 г. Целта е да се покрият част от текущите разходи, които се изплащат месец след като са направени (ток, вода, данъци, счетоводство и други специфични за всеки отрасъл услуги), уточняват от двете организации.

Предлага се също така разсрочване на такси „смет" или преизчисляване поради липса на реализирана такава за отраслите, които са били затворени, както и опрощаване на наемите в обекти общинска и държавна собственост за периода, в който те са били възпрепятствани да работят.