Проучване твърди, че електричеството у нас е най-евтино в ЕС

Проучване твърди, че електричеството у нас е най-евтино в ЕС

Където и да се намирате по света, има едно общо нещо за всяка държава: хората обичат да се оплакват от цената на електричеството, твърди сайтът SaveOnEnergy.  

В проучването, което представя базираният в Обединеното кралство сайт, са използвани данни за цените на енергия за домакинствата на Евростат, представени в доклада на ЕС от май 2020 г. Данните са от края на 2019 г. и включват всички данъци и такси. За да установи потреблението на електроенергия на жилище, са използвани данни от Odysee-mure. Потреблението за 2019 г. е изчислено на база прогнозирани резултати.   

https://www.saveonenergy.com/uk/how-much-do-electricity-bills-cost-across-europe/


Според проучването най-скъпа е сметката за ток в Норвегия. Норвежците плащат 2467 евро годишно за електричеството си - с 2161 евро повече от България, която има най-евтината сметка, твърдят анализаторите. Но въпреки че имат най-големи сметки за ток в цяла Европа, в сравнение със средната заплата в страната (39 125 евро) норвежците харчат 6,3% от годишната си заплата за електричество. 

На второ място е Швеция, където жителите плащат за електричество 1767 евро годишно. В сравнение със средната годишна заплата от 24 474 евро, жителите на Швеция могат да очакват да похарчат 7,2% от нея за сметки за ток. 

Третата най-скъпа сметка за енергия е в Кипър, където електричеството струва средно около 1563 евро годишно. Според проучването средностатистическият кипърец печели 16 215 евро годишно, което означава, че харчи 9,6% от заплатата си за сметки за ток. 

Данните от проучването показват, че електроенергията е най-евтина в България. Според данните разходите на средностатистическо българско домакинство за електричество са само 306 евро годишно. Изненадващо е обаче, че в сравнение със средната заплата на български гражданин (4224 евро според проучването), българите харчат за електричество около 7,2% от годишната си заплата - толкова, колкото и в Швеция. 

Унгария е втората държава, в която се плаща най-достъпна сметка за електроенергия в Европа, установява проучването. Сметките за електроенергия в страната струват средно около 370 евро на жилище, което представлява 6,3% от средната заплата за страната - 5852 евро. 

Непосредствено след Унгария се нарежда Полша, където средната сметка за електроенергия струва 390 евро на домакинство всяка година и е третата най-евтина в ЕС. Като взема предвид средната годишна заплата, която за полските жители е 7124 евро, изследването установява, че поляците харчат 5,5% от нея за сметки за ток. 

В средата на таблицата е Великобритания, където сметките са с 1533 евро по-евтини от тези в Норвегия и 628 евро повече от годишната сметка в България. Средната стойност на годишната сметка за електричество в страната е била 934 евро за домакинство - едва 4,4% от средната годишна заплата (21 464 евро). 

https://www.saveonenergy.com/uk/how-much-do-electricity-bills-cost-across-europe/


Използвайки данните на Евростат, SaveOnEnergy.com установяват и коя държава харчи най-голям процент от годишната си заплата за сметките си за ток. В Португалия най-голям процент от годишната заплата на средния жител отива за електрическа енергия - 9,8%. На второ място е Хърватия, където жителите плащат средно 9,7%. На трето място отново е Кипър, където процентът от годишната заплата е 9,6%. В тази класация България е на седмо място със 7,2% от средната годишна заплата.