БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендианти

БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендианти

Българска народна банка (БНБ) ще отпусне ежегодните си стипендии и през 2021 г. Банката обявява конкурс за:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документи се подават в срок до 13 декември 2020 г. включително. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg).

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: