7, 5 млн. лева за подкрепа на млади учени и пост докторанти

7, 5 млн. лева за подкрепа на млади учени и пост докторанти Снимка: https://pixabay.com/

Министерският съвет одобри 7,5 млн. лева за изпълнението на втория етап от националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Съгласно описаните в програмата критерии средствата се разпределят между 25 държавни висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Военномедицинска академия, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология и хидрология. 


По първия модул на програмата ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. 


Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Младите учени, вече наети по друг договор в същата организация, ще вземат допълнително от 200 до 600 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя. 


Модул „Постдокторанти“ е за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план.

 С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация.
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: