Отпускат стипендии за даровити деца в размер на 32 940 лв.

Отпускат стипендии за даровити деца в размер на 32 940 лв.

Средствата са одобрени от Министерския съвет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през първото тримесечие на 2021 г.

От общата сума от 32 940 лв. за стипендии 27 135 лв. се отпускат на 11 общини. Те се разпределят по следния начин: 25 920 лв. са за 23 стипендии по програмата, а останалите 1215 лв. са за стипендия на един ученик в частно училище.

Отделно от това са одобрени 5805 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за стипендии на ученици с изявени дарби в държавни училища.

Всичките 32 940 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: